filip dragodidFilip Bubalo iz viške udruge Dragodid, koja se bavi zaštitom i obnovom suhozidne arhitekture u Hrvatskoj i šire, bio je jedan od predavača na Radionici o tehnici gradnje kamenom u suho, koja je održana u Gornjoj Lastvi od 17-19.juna/lipnja 2014.godine.

Pročitajte Filipov izvještaj sa radionice, kao i osvrt na suhozidnu baštinu Gornje Lastve i Vrmca uopšte, objavljen na sajtu Dragodida