Zavod za prostorno uređenje DNŽ u sklopu projekta Baština-pokretač razvoja provodi anketu o doživljaju grada Dubrovnika tj. o tome kako građani poimaju prostor u kojemu žive, koja će poslužiti kao izvor podataka za izradu mentalne slike grada prema metodologiji Kevina Lyncha. Pozivamo sve građane da odvoje malo vremena i ispune anketu. Anketu možete prezueti na:
https://drive.google.com/file/d/0B_iMxd2ji5uiY0lQci11VVg2cEU/view?usp=sharing