Promocija brošure prekograničnog područja Crne Gore i Hrvatske, naslovljene KRAJODRAZI, organizuje se kao dio projekta “Baština – Pokretač razvoja”. Projekat je realizovan u okviru programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore i zvanično završen u februaru 2015, ali smo smatrali da je lijepo promovisati brošuru i u Crnoj Gori (nakon dubrovačke promocije u januaru 2015.). Brošura, koja ima edukativni i promotivni karkter, namijenjena je institucijama s prekograničnog područja u Crnoj Gori i Hrvatskoj, te građanima i turistima kako bi se informisali o vrijednosti pejzaža i baštine u regiji, tj. na području Boke Kotorske i Dubrovnika.

Osnovna tema projekta “Baština-Pokretač razvoja” bili su prirodni i kulturni predjeli koji ne uživaju zakonsku zaštitu, a izloženi su degradaciji i promjenama… Oni odražavaju ukupnost života na nekom prostoru, svjedočanstvo su trajanja čovjeka u prostoru kroz vrijeme, i stoga bitan segment identiteta prostora.

Opisi u brošuri su u stvari citati književnika, putopisaca, pjesnika koji su posjetili ovaj kraj ili žive u njemu. Na taj način valorizovani su i učinjeni dostupnima literarni tekstovi o pejzažu prekograničnog područja kao nematerijalna baština. Biranim citatima, pridružene su fotografije i reprodukcije slika raznih autora, koje su vezane za ovo područje. Krajolici/pejzaži se čitataocu i gledaocu prenose kao tuđi doživljaj, čime ih se potiče da kroz umjetničku impresiju primjete ono nevidljivo i dožive do sada nedoživljeno.

Na promociji će govoriti članovi/ce uredničkog tima, koji su radili na pripremi materijala koji tematizuju Boku Kotorsku- konzervatorka Jasminka Grgurević i novinar- publicist Mašo Čekić. Takođe, publici će biti prezentovani i kratki filmovi, koj prezentuju sadržaj brošure, posebno za Boku, a posebno za šire područje Dubrovnika. Tivatskoj promociji prisustvovaće i Marina Oreb, direktorka Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanska županije, hrvatskog lidera na projektu “Baština- pokretač razvoja”.

Utorak, 24. mart 2015, u 19.00 h
Galerija Buća Tivat

Dobrodošli !