Prezentacija o sudjelovanu dionika u zaštiti i upravljanju kulturnom i prirodnom baštinom