Planirane aktivnosti

Aktivnosti planirane projektom “Baština – pokretač razvoja”

•  Organizovanje obuka za predstavnike/ce stručnih službi: Obuka o procjeni kulturnog pejzaža i upotrebi novih tehnologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom; Obuka o GIS sistemu za analizu pejzaža

•  Organizovanje studijske posjete u Francusku za predstavnike/ce iz Hrvatske i Crne Gore u cilju upoznavanja sa primjerima dobre prakse zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom

•  Izrada studija: Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom sa preporukama za njegovo unapređenje; Studije prirodne i kulturne baštine i kulturnog pejzaža na pilot zonama prekograničnog područja i Studije izvodljivosti za ekonomsku valorizaciju prirodne i kulturne baštine u pilot zonama prekograničnog područja

• Izrada priručnika za primjenu novih metodologija na polju zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom

•  Organizovanje manifestacije „Dani pejzaža prekograničnog područja”

•   Kreiranje i distribucija zajedničog informativno/promotivnog materijala prirodne i kulturne baštine područja Dubrovnika i Boke Kotorske