Kontakt

kontakt

CRNA GORA

Opština Tivat
Trg Magnolija br.1
Tivat 85320
Crna Gora
www.opstinativat.com

Implementacija projekta: Dubravka Koparan
Tel: +382 32 661 345
E-mail: bastina@opstinativat.com

Osoba za kontakt sa javnošću: Antonela Stjepčević
Tel. +382 67 421 461
E-mail: antotonela@yahoo.com
…………………………………………………

REPUBLIKA HRVATSKA

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Petilovrijenci 2
20000 Dubrovnik
Republika Hrvatska
www.zzpudnz.hr

Implementacija projektaSilvana Taslaman i Marina Oreb
Tel: +385 20 322 805 i +385 20 322 801
E-mail: silvana.taslaman@gmail.com i marina.oreb@gmail.com

Osoba za kontakt sa javnošću: Barbara Savin
Tel: +385 20 322 808
E-mail: savin.barbara@gmail.com