Očekivani rezultati

(1) Poboljšana saradnja između aktera koji se bave zaštitom, planiranjem i upravljanjem prirodnom i kulturnom baštinom kroz zajedničke sastanke i kreativne radionice;

(2) Povećan kapacitet institucija i organizacija u prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore kroz organizaovanje treninga o novim metodologijama za zaštitu, planiranje i upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom;

(3) Zajednički razvijene studije i smjernice za unapređenje zakonodavnog okvira, ekonomsku valorizaciju i i efikasniju zaštitu i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u prkograničnom području;

(4) Povećano učešće zainteresovanih strana/aktera u pilot područjima regiona Dubrovnika i Boke Kotorske vodeći ka boljoj zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim resursima;

(5) Povećan stepen informisanosti građana/ki i posjetilaca/turista o izuzetnim vrijednostima prirodne i kulturne baštine područja Dubrovnika i Boke Kotorske;

(6) Povećano znanje stručnog osoblja u opštinama i županijama u Hrvatskoj i Crnoj Gori o baštitni kao pokretaču razvoja, kroz zajednički urađen priručnik koji se bazira na iskustvu štečenom tokom realizacije projekta.