Partneri projekta “Baština – pokretač razvoja” zajedno su pripremili Kalendar za 2015. Na kalendaru se nalaze motivi izuzetnog pejzaža prekograničnog područja Dubrovnik – Boka Kotorska. Fotografije su poklon autora/ki koji/e su učestvovali na foto-izložbama tokom prethodnih aktivnosti projekta. Zahvaljujemo se najsrdačnije autorima/kama na fotografijama i svima još jednom želimo prijatne praznike i uspješnu 2015. godinu ! www.bastina.eu

kalendar-bastina-2015-FINAL_Page_01